Disclaimer

 
 

 

 


De inhoud van deze e-mail (website) en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en enkel bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. KopiŽren, verdelen of ander gebruik, moet dus gebeuren met omzichtigheid en respect voor de wettelijke rechten die eventueel kunnen geschonden worden.

De auteur van deze mail (website) streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kan ons dan ook slechts verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld. Men weze dus voorzichtig met voorbarige conclusies.

Contacteer in geval van twijfel:
VZW
LKSD
Janseniusstraat 2
3000 Leuven
disclaimer(at)lksd.be

De e-mails en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn.

 * * *

The contents of this e-mail (website), including any attachments, are confidential and are intended for the sole use of the individual or entity to which it is addressed. Any distribution, copying or dissemination of this message (these data) is expected to conform to all legal stipulations governing the use of information.

The author of this e-mail (website) has taken every effort to ensure that the information and advice provided are accurate and up-to-date, based upon the information available at the time of writing. The information and advice can only be binding for us when this is clearly intended in the message and is contained in the information made available to us. Kindly refrain from drawing premature conclusions.

In case of any doubt contact:
VZW LKSD
Janseniusstraat 2
3000 Leuven
disclaimer(at)lksd.be

Although all reasonable care has been taken to ensure that this e-mail and any attachments are free of malicious software such as viruses, no such guarantee can be offered.