Eenheid in verscheidenheid

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, VZW

Janseniustoren

aan de Dijle

Onze Organisatie

Visie

Binnen het samenwerkingsverband van onze drie pedagogische entiteiten geven we elkaar de kans te werken aan onze eigenheid maar tevens aan wat ons bindt.

Het hoofddoel is het verstrekken en bevorderen van christelijk geïnspireerd onderwijs en opvoeding in overeenstemming met de visie van de kerkelijke overheid en van het VSKO inzake het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

 

ContactAdres:

Telefoon: 016 24 05 15

E-mail:  lksd (at) lksd.be

Doel en organisatie

· De stichtende leden brengen de drie pedagogische entiteiten onder één schoolbestuur.

· Elke pedagogische eenheid (PE) behoudt haar eigen pedagogische en didactische vrijheid vastgelegd binnen de eigen beleidsraad (BR) en bewaakt door het systeem van gecoöpteerde leden.

· De samenwerking wordt uitgebouwd vanuit een groot respect voor de eigenheid van elke pedagogische eenheid.

· Het protocol legt vast hoe deze eenheid in verscheidenheid kan worden gerealiseerd en voorziet in maximale garanties voor de gemeenschappelijke en de eigen belangen.

Jaarverslagen

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016