Eenheid in verscheidenheid

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, VZW

Structuur

Telefoon: 016 24 05 15

E-mail:á lksd (at) lksd.be

Structuur

De jaarverslagen geven een goed beeld van de structuur en werking van de vzw (zie bij organisatie).

Ontstaan

Op 20 augustus 2001 werd de VZW Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle opgericht. De oprichting ervan gebeurde aan de hand van een eerder opgesteld Protocol. De statuten bij de oprichting werden gepubliceerd in het BS van 18 oktober 2001 met ondernemingsnummer 0475.795.094.

ContactAdres:

Bestuurders

H.-Drievuldigheidscollege

- Paul Janssens, ondervoorzitter

- Guido Delvoye

Paridaensinstituut

- Agnes Claeys, secretaris-penningmeester

- Lola Bosch

Sint-Pieterscollege

- Patrick Vandewiele, voorzitter

- Hugo Van Malcot

Geco÷pteerde leden

- Jan Adriaens